دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12 - مطالب دوم دبیرستان
پرسش مهر 12، کارشناسی ارشد،دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی و ...
دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12
بارم بندی درس زبان خارجی (انگلیسی - فرانسه  - آلمانی) پایه دوم دبیرستان
تذكرات مهم :

رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم‌بندی دروس دوره‌ی متوسطه دردبیرستانهای بزرگسالان همانند بارم‌بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی كه مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد
.

 

  

انجام تكالیف درسی و پاسخگویی به سوالات   5 نمره

فعالیت های كلاسی كتبی (20 نمره )

ارزش یابی مستمر
(ارزش یابی كتبی و شفاهی در طول نوبت اول، دوم و در صورت تشكیل كلاس دوره تابستانی)
آزمون های مستمر كلاسی   5  نمره
فعالیت های كلاسی شفاهی   10 نمره
سرعت مناسب   1 نمره خواندن ارزش یابی شفاهی پایانی  (10 نمره ) ارزش یابی پایانی
(نوبت اول، دوم، شهریور و یا دوره تابستانی)
آهنگ، تكیه  و تلفظ صحیح    1 نمره
سلیس خوانی    2 نمره
درك مطلب    2 نمره
بازگویی و خلاصه كردن مطلب خوانده شده
 (دانش آموزان پس از خواندن بخشی از یك درس، نكات مهم آن را در یك یا دو جمله بیان  می كنند).   
انگلیسی و فرانسه 5/1 نمره / آلمانی  2 نمره
نقش های زبانی
(در این قسمت مهارت دانش‌آموزان در اجرای مكالمات مربوط به Language Function مورد ارزش‌یابی قرار می‌گیرد). 
لازم به توضیح است كه در زبان های فرانسه و آلمانی بخش مكالمه جایگزین نقش های زبانی می شود. 
انگلیسی و فرانسه 5/1 نمره/ آلمانی  2 نمره
تلفظ صحیح (ارزش‌یابی در این بخش صرفا به  قسمت Pronunciation  كتاب محدود می‌شود.لازم به توضیح  است  كه ارزش‌یابی تلفظ فقط در مورد زبان‌های انگلیسی و فرانسه است.    1 نمره

تذكر : از10نمره ی ارزش یابی شفاهی پایانی نوبت دوم، 5/2 نمره به نیمه اول و 5/7 نمره به نیمه دوم كتاب تعلق می گیرد .

دیكته - یك یا دو حرف جا افتاده از دوازده لغت در قالب جملات را بنویسد. 
 انگلیسی و فرانسه  3 نمره/ آلمانی 4 نمره

ارزش یابی كتبی پایانی (30 نمره )
جایگزین كردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله)   4 نمره واژگان
یافتن واژه های مناسب به منظور تكمیل جملات ناقص با استفاده از دانش زبانی دانش آموز     2 نمره
پرسش های چهارگزینه ای    2 نمره

در این قسمت متنی در سطح متون كتاب انتخاب می شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه پاسخ می دهند.
انواع سوالات:
Completion, Multiple choice, True/ False, Wh questions, Yes/ No questions  
   4 نمره

درك مطلب
(Sentence Comprehension) : در این بخش یك یا دو جمله در هر سوال گنجانده می شود كه درك آن ها مستلزم دانستن نكته ای
  می باشد.درمورد این جملات سوال به صورت چهار گزینه ای داده می شود. 3 نمره
سوالات چهارگزینه ای    2 نمره دستور
مرتب كردن جملات به هم ریخته   2 نمره
كامل كردن جملات ناقص  2 نمره
پاسخ به سوال باتوجه به تصویر   2 نمره

نقش های زبانی   3 نمره
مكالمات ناقصی كه توسط دانش آموزكامل می شوند . سوالات این بخش به قسمت Language Function  كتاب درسی مربوط می شوند. لازم به توضیح است كه در زبان های فرانسه آلمانی بخش مكالمه جایگزین نقش های زبانی می شود.  

الف- استفاده ازستون ودادن مثالی برای هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون های مربوط قرارمی دهند.

این بخش به دو شكل می تواند مورد ارزش یابی قرار گیرد: تلفظ 
1 نمره
ب -  دادن مجموعه ای از لغات كه همه به جز یكی در یك صدا مشترك هستند. دانش آموزان لغت مربوطه را می یابند.
لازم به توضیح است كه ارزش یابی تلفظ فقط درمورد زبان های انگلیسی و فرانسه است.

توجه: در ارزش یابی كتبی پایانی نوبت دوم از مجموع 30 نمره، 5/22 نمره ی آن متعلق به نیمه دوم كتاب درسی و 5/7 نمره ی آن متعلق به نیمه اول كتاب درسی می باشد.

 


نوع مطلب : دوم دبیرستان، 
برچسب ها : بارم بندی درس زبان خارجی،
لینک های مرتبط :

سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 :: نویسنده : علی
شنبه 28 فروردین 1389 :: نویسنده : علی

عـنوان

عـنوان

شیمی دومآرایه های ادبی
شیمی سومقرآن سال سوم
فنون نگهداری کودکتعلیم و تربیت اسلامی
حقوق خانواده در اسلامادبیات فارسی سال دوم
بینش اسلامی سال دوم گرامر زبان انگلیسی
بینش اسلامی سال سومزبان و ادبیات فارسی - كنكور
دین و زندگی سال دوم - گاجزبان انگلیسی  دوره متوسطه
دین و زندگی سال سوم - گاج شیمی  پیش دانشگاهی - تجربی
دین و زندگی پیش دانشگاهی - گاجعلوم زیستی و بهداشت سال اول
آزمون جامع قرآن سال دوم و سوم زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم
نمونه سوالات معارف اسلامی 1 و 2 زیست شناسی پیش دانشگاهی - تجربی
 زیست شناسی و آزمایشگاه سال سوممجموعه سوالات پیش دانشگاهی - تجربی
مجموعه تست های عربی دوره متوسطهمجموعه سوالات پیش دانشگاهی - ریاضی
مجموعه طبقه بندی شده معارف اسلامیمجموعه سوالات پیش دانشگاهی - علوم انسانی
نمونه سوالات معارف اسلامی سال اول و دوممجموعه سوالات زبان انگلیسی - پیش دانشگاهی
 

مجموعه سوالات زیر در قالب Pdf ارایه گردیده و برای مشاهده نیاز به 
نرم افزار Acrobat Reader می باشد
 

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک 
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد 86 
1 - حسابان
2 - عربی 3 
3 - شیمی 3 
4 - هندسه 2 
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسی 3
7 - ادبیات فارسی 3 
8 - زبان انگلیسی 3 
9 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته علوم تجربی 
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد 86 
1 - عربی 3 
2 - شیمی 3 
3 - ریاضی 3
4 - زمین شناسی 
5 - زبان فارسی 3
6 - ادبیات فارسی 3 
7 - زبان انگلیسی 3 
8 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
9 - قرآن و تعلیمات دینی 3 
10 - زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک 
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورشهریور86 
1 - حسابان
2 - عربی 3 
3 - شیمی 3 
4 - هندسه 2 
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسی 3
7 - ادبیات فارسی 3 
8 - زبان انگلیسی 3 
9 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته علوم تجربی 
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشورشهریور86 
1 - عربی 3 
2 - شیمی 3 
3 - ریاضی 3
4 - زمین شناسی 
5 - زبان فارسی 3
6 - ادبیات فارسی 3 
7 - زبان انگلیسی 3 
8 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
9 - قرآن و تعلیمات دینی 3 
10 - زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک 
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دی 86 
1 - حسابان
2 - عربی 3 
3 - شیمی 3 
4 - هندسه 2 
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسی 3
7 - ادبیات فارسی 3 
8 - زبان انگلیسی 3 
9 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته علوم تجربی 
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشوردی 86 
1 - عربی 3 
2 - شیمی 3 
3 - ریاضی 3
4 - زمین شناسی 
5 - زبان فارسی 3
6 - ادبیات فارسی 3 
7 - زبان انگلیسی 3 
8 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
9 - قرآن و تعلیمات دینی 3 
10 - زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

امتحانات نهایی رشته ادبیات و علوم انسانی 
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورخرداد86 
1 - عربی 3 
2 - جغرافیا 2
3 - فلسفه و منطق 
4 - آرایه های ادبی 
5 - زبان انگلیسی 3
6 - جامعه شناسی 2
7 - زبان فارسی تخصصی 
8 - ادبیات فارسی تخصصی 
9 - تاریخ ایران و جهان 2
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی رشته ادبیات و علوم انسانی 
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورشهریور86 
1 - عربی 3 
2 - جغرافیا 2
3 - فلسفه و منطق 
4 - آرایه های ادبی 
5 - زبان انگلیسی 3
6 - جامعه شناسی 2
7 - زبان فارسی تخصصی 
8 - ادبیات فارسی تخصصی 
9 - تاریخ ایران و جهان 2
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3


نوع مطلب : اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، نمونه سوال پیش دانشگاهی، 
برچسب ها : سوالات دوره متوسطه،
لینک های مرتبط :

برنامه امتحانات نهایی و سال سوم  متوسطه سالی - واحدی ( روزانه )

(رشته های نظری ،فنی و حرفه ای) 

و

 نیم سالی - واحدی (بزرگسالان )

و

 نیم سال و جبرانی دوم دوره پیش دانشگاهی 

و

هماهنگ سال اول و دوم متوسطه نظری

در  خرداد ماه سال تحصیلی ۸۹-۸۸  فایل ضمیمه
نوع مطلب : اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، نمونه سوال پیش دانشگاهی، 
برچسب ها : برنامه امتحانات خرداد ماه سال 1389(داخل کشور)،
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 13 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   
درباره وبلاگ


پرسش مهر 12،دانلود سوالات کارشناسی ارشد، دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی سوالات کنکور سراسری، دانشگاه آزاد، پیام نور،سازمان سنجش، دانلود کتاب و مقاله، منابع کارشناسی ارشد

مدیر وبلاگ : علی
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
شما از کدام یک از مطالب این وبلاگ بیشتر استفاده می کنید؟
برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جستجوگر گوگل
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic