دانلود رایگان نمونه سوالات دی ماه، خرداد، سوالات کارشناسی ارشد، پرسش مهر 12 پرسش مهر 12،دانلود سوالات کارشناسی ارشد، دانلود سوال پیش دانشگاهی،دوره دبیرستان ، دوره راهنمایی ، دوره ابتدایی سوالات کنکور سراسری، دانشگاه آزاد، پیام نور،سازمان سنجش، دانلود کتاب و مقاله، منابع کارشناسی ارشد http://mehre9.mihanblog.com 2020-05-28T22:03:54+01:00 text/html 2014-10-16T10:30:26+01:00 mehre9.mihanblog.com علی دانلود نمونه سوالات نوبت اول پایه ششم http://mehre9.mihanblog.com/post/1165 <div align="center"><font size="2"><b>دانلود نمونه سوالات نوبت اول پایه ششم</b></font><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>ریاضی- علوم - فارسی - اجتماعی - هدیه های آسمانی<br></b></font><table style="border: 1px solid #3366FF; border-collapse: collapse; color: #ffffff; background-color: #3366ff; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11; width: 100%;" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border: 1px solid #3366FF; border-collapse: collapse; width: 14.285714285714286%;" align="center"><b>ریاضیات<span style="color: #ffffff;"></span></b></td> <td style="border: 1px solid #3366FF; border-collapse: collapse; width: 14.285714285714286%;" align="center"><span style="color: #ffcc33;"><b>علوم<br></b></span></td> <td style="border: 1px solid #3366FF; border-collapse: collapse; width: 14.285714285714286%;" align="center"><b>فارسی</b><span style="color: #ffffff;"><b><br> </b></span></td> <td style="border: 1px solid #3366FF; border-collapse: collapse; width: 14.285714285714286%;" align="center"><span style="color: #ffffff;"><b>اجتماعی<br> </b></span></td> <td style="border: 1px solid #3366FF; border-collapse: collapse; width: 14.285714285714286%;" align="center"><span style="color: #ffffff;"><b>هدیه های آسمانی</b></span><br></td> </tr> </tbody> </table> <table style="border: 1px solid #C0C0C0; border-collapse: collapse; color: #ffffff; background-color: #c0c0c0; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11; width: 100%;" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border: 1px solid #C0C0C0; border-collapse: collapse; width: 14.285714285714286%;" align="center"><br><font color="#000000"><b><span style="font-family: Tahoma;"><b><a href="http://s2.picofile.com/file/7605736234/azmone_ryazi_sheshom_t1_2.pdf.html" target="" title="پیکوفایل">شماره1</a><br><br><a href="http://s1.picofile.com/file/7605734301/azmone_ryazi_sheshom_t1_1.pdf.html" target="" title="پیکوفایل">شماره2</a><br><br><a href="http://s2.picofile.com/file/7605734836/azmone_ryazi_sheshom_t1_3.pdf.html" target="" title="پیکوفایل">شماره3</a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/7600971719/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B4%D9%85_3%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84.pdf.html" target="" title="4">شماره4</a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/7593240321/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_2.pdf.html" target="" title="5">شماره5</a><br><br><br></b></span></b></font><font color="#000000"><b><span style="font-family: Tahoma;"></span></b></font> </td> <td style="border: 1px solid #C0C0C0; border-collapse: collapse; width: 14.285714285714286%;" align="center"><font color="#000000"><b><span style="font-family: Tahoma;"><b><a href="http://s2.picofile.com/file/7609764943/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87.pdf.html" target="" title="1">شماره1</a><br><br><a href="http://s2.picofile.com/file/7597447953/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_6%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84.pdf.html" target="" title="2">شماره2</a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/7587683010/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B4%D9%85_1.pdf.html" target="" title="3">شماره3</a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/7534636769/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%882%D9%883.pdf.html" target="" title="4">شماره4</a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/7534637739/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_1%D9%882.pdf.html" target="" title="5">شماره5</a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/7608421070/oloom_6_n_1_tchr_ir_.pdf.html" target="" title="6">شماره6</a></b></span></b></font><br></td> <td style="border: 1px solid #C0C0C0; border-collapse: collapse; width: 14.285714285714286%;" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#ffff66"><font color="#000000"><b><span style="font-family: Tahoma;"><b><a href="http://s3.picofile.com/file/7601565806/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.pdf.html" target="" title="1">شماره1</a><br><br><a href="http://s2.picofile.com/file/7589625692/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C1.pdf.html" target="" title="2">شماره2</a><br><br><a href="http://s1.picofile.com/file/7608418488/farsi_6_n_1_tchr_ir_.pdf.html" target="" title="3">شماره3</a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/7608417090/ensha_6_n_1_tchr_ir_.pdf.html" target="" title="4">شماره4</a><br><br></b></span></b></font></font></b></span><br></td> <td style="border: 1px solid #C0C0C0; border-collapse: collapse; width: 14.285714285714286%;" align="center"><br><font color="#000000"><b><span style="font-family: Tahoma;"><b><a href="http://s2.picofile.com/file/7608412361/ejtemaie_6_n_1_tchr_ir_.pdf.html" target="" title="1">شماره1</a><br><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8100268942/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_1%D8%AA%D8%A7_6_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B4%D8%B4%D9%85_bigbest23_ir_.pdf.html" target="" title="2">شماره2</a></b></span></b></font></td> <td style="border: 1px solid #C0C0C0; border-collapse: collapse; width: 14.285714285714286%;" align="center"><b><font color="#000000"><a href="http://s2.picofile.com/file/7608420000/hedye_6_n_1_tchr_ir_.pdf.html" target="" title="1">شماره1</a><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8102358300/hedye_6om_ta_s42.rar.html" target="" title="2">شماره2</a><br></font></b><br></td></tr></tbody></table><br></div> text/html 2013-12-12T11:38:24+01:00 mehre9.mihanblog.com علی نمونه سۆالات امتحانی و پاسخنامه چهارم ابتدایی http://mehre9.mihanblog.com/post/1164 <p>به منظور دسترسی هرچه سریعتر شما عزیزان به&nbsp;<strong><span style="COLOR: purple">نمونه سۆالات امتحانی&nbsp;پایه چهارم ابتدایی</span></strong>&nbsp;در فصل امتحانات، به اطلاع می‌رساند،&nbsp;<strong><span style="COLOR: fuchsia">مرکز یادگیری سایت تبیان</span></strong>،&nbsp;سۆالات و پاسخنامه این گروه&nbsp;تحصیلی را&nbsp;در دسترس شما&nbsp;عزیزان قرار می دهد. </p> <div class="GImg"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1392/09/147201108822311831742382851446777241159.jpg" alt="امتحان"></div><strong> <div> <div><img src="http://img1.tebyan.net/small/1392/09/20131201115756139_7.jpg" align="right"></div></div> <p>&nbsp;</p><a href="http://dnl1.tebyan.net/1392/09/20131201115755795.rar"><strong> </strong><p><strong>ریاضی</strong></p> </a></strong><p><strong></strong><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p><strong> <div> <div><img src="http://img1.tebyan.net/small/1392/09/20131201115756139_7.jpg" align="right"></div></div> <p>&nbsp;</p><a href="http://dnl1.tebyan.net/1392/09/20131201115755576.rar"><strong> </strong><p><strong>علوم</strong></p> </a></strong><p><strong></strong><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p><strong> <div> <div><img src="http://img1.tebyan.net/small/1392/09/20131201115756139_7.jpg" align="right"></div></div> <p>&nbsp;</p><a href="http://dnl1.tebyan.net/1392/09/2013120111575592.rar"><strong> </strong><p><strong>بخوانیم و بنویسیم</strong></p> </a></strong><p><strong></strong><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p><strong> <div> <div><img src="http://img1.tebyan.net/small/1392/09/20131201115756139_7.jpg" align="right"></div></div> <p>&nbsp;</p><a href="http://dnl1.tebyan.net/1392/09/20131201115755904.rar"><strong> </strong><p><strong>تاریخ</strong></p> </a></strong><p><strong></strong><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p><strong> <div> <div><img src="http://img1.tebyan.net/small/1392/09/20131201115756139_7.jpg" align="right"></div></div> <p>&nbsp;</p><a href="http://dnl1.tebyan.net/1392/09/20131201115755295.rar"><strong> </strong><p><strong>جغرافی</strong></p> </a></strong><p><strong></strong><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p><strong> <div> <div><img src="http://img1.tebyan.net/small/1392/09/20131201115756139_7.jpg" align="right"></div></div> <p>&nbsp;</p><a href="http://dnl1.tebyan.net/1392/09/20131201115755201.rar"><strong> </strong><p><strong>هدیه‌های آسمان</strong></p> </a></strong><p><strong></strong><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong></strong>&nbsp;</p><strong> <div> <div><img src="http://img1.tebyan.net/small/1392/09/20131201115756139_7.jpg" align="right"></div></div> <p>&nbsp;</p><a href="http://dnl1.tebyan.net/1392/09/20131201115755404.rar"><strong> </strong><p><strong>مدنی</strong></p></a></strong> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent" style="MARGIN: auto; WIDTH: 352px; HEIGHT: 62px"> <p><span style="COLOR: fuchsia">تذکر: </span></p> <p align="center">حتما پیش از دانلود آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید.</p></div></div> <p> </p><hr> <p><span style="COLOR: #8000ff"><strong>مرکز یادگیری سایت تبیان - منبع:&nbsp;پایگاه کانون</strong></span></p> text/html 2013-10-30T08:51:10+01:00 mehre9.mihanblog.com علی انیمیشن های علوم کلاس دوم ابتدایی http://mehre9.mihanblog.com/post/1163 <table style="width: 100%;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td> <p align="center"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://mohtavaonline.ir/upload/Ant-gesh.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_1.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://mohtavaonline.ir/upload/Ant-gesh.swf">زندگی مورچه ها</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://mohtavaonline.ir/upload/OceanAnimals.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_2.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://mohtavaonline.ir/upload/OceanAnimals.swf">حیوانات دریایی</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://mohtavaonline.ir/upload/animaljunglegame.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_3.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://mohtavaonline.ir/upload/animaljunglegame.swf">آموزش حیوانات</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://mohtavaonline.ir/upload/OceanAnimals2.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_4.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://mohtavaonline.ir/upload/OceanAnimals2.swf">جانوران دریایی</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/1.swf" target="_blank"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_5.JPG" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/1.swf" target="_blank">ماده</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/2.swf" target="_blank"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_6.JPG" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/2.swf" target="_blank">شکل ها</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/3.swf" target="_blank"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_7.JPG" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/3.swf" target="_blank">فصل ها</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/4.swf" target="_blank"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_8.JPG" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/4.swf" target="_blank">سفر دانه ها</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/5.swf" target="_blank"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_9.JPG" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/MoallemYar/P2/science/5.swf" target="_blank">کرم ابریشم</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://mohtavaonline.ir/upload/AnimalsBody1.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_10.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://mohtavaonline.ir/upload/AnimalsBody1.swf">پوشش جانوران</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/plant/plant.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_11.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/plant/plant.swf">اجزاء گل</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/plant/light.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_12.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/plant/light.swf">نیاز گیاهان</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/game/ww_game.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_13.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/game/ww_game.swf">پاکیزگی محیط</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/material/estadosagregacion.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_14.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/material/estadosagregacion.swf">سه حالت مواد</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/material/gases.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_15.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/material/gases.swf">تغییر حالت مواد</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/hygiene/thisistheway.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_16.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://learnpack.ir/Contents/Flashes/Primary/3/Science/hygiene/thisistheway.swf">بهداشت فردی</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/Shadana/Tabestaneh/P2/4.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_17.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/Shadana/Tabestaneh/P2/4.swf">اشیاء نورانی</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/PeykNorooz92/P2/9.swf"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_18.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/demo/PeykNorooz92/P2/9.swf">نیاز جانداران</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_19.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_19.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_19.html">قسمت های گل</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_20.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_20.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_20.html">میوه و دانه</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_21.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_21.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_21.html">گل،میوه و دانه</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_22.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_22.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_22.html">زندگی جنوران و گیاهان</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_23.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_23.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_23.html">پوشش بدن جانوران</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_24.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_24.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_24.html">&nbsp;جامد،مایع،گاز</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_25.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_25.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_25.html">پوشش بدن جانداران</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_26.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_26.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_26.html">نیرو</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_27.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_27.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_27.html">نیرو و کشش زمین</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_28.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_28.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_28.html">چشمه نور</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_29.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_29.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_29.html">تغییرات هوا</a></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_30.html"><img style="border: 0px none;" src="http://mohtavaonline.com/upload/p2_science_30.jpg" alt="" height="108" width="108"></a></p> <p style="text-align: center;"><a style="color: #2577c3; text-decoration: none;" title="انیمیشن علوم" href="http://lrn.ir/html/science2_30.html">جا به جایی هوا</a></p> </td> </tr> </tbody> </table> text/html 2013-09-04T16:54:37+01:00 mehre9.mihanblog.com علی سال سوم نظری امتحانات شهریور ماه1392 http://mehre9.mihanblog.com/post/1162 <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-bidi-font-family: B Nazanin"><font face="Calibri" size="3"><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA">باسمه تعالی</span><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 6pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: B Nazanin; mso-bidi-font-size: 8.0pt" dir="ltr"></span></font></span></p><font face="Calibri" size="3"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA">سوال و راهنمای تصحیح</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA"> امتحان نهایی سال سوم متوسطه شیوه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>سالی</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: Times New Roman,serif; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA">–</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA"> واحد (روزانه)</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: B Nazanin; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-font-kerning: 18.0pt" dir="ltr"></span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA">ونیم سالی -<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 24pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: B Nazanin; mso-font-kerning: 18.0pt" dir="ltr"></span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><u><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #0000cc; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA">رشته های نظری</span></u></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 24pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA"></span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA">در</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="FA">نوبت امتحانی </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA">(<span style="COLOR: blue">شهریور ماه</span>) سال‌تحصیلی </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="FA">۱۳۹۲-۱۳۹۱</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA">تذکر :</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA">( سوال و راهنمای تصحیح حد اقل</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: Times New Roman,serif; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA">۳ ساعت پس از اتمام آزمون بصورت<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایلها به فرم</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: Times New Roman,serif; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: Times New Roman,serif; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: B Nazanin" dir="ltr">PDF</span></b><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span style="FONT-FAMILY: Times New Roman,serif; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA">می باشند. )</span></b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA">برای دریافت هر سوال</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: Times New Roman,serif; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA">بر روی آن كلیك و دریافت نمایید .</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: Times New Roman,serif; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA"></span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f2dbdb; mso-outline-level: 1; mso-background-themecolor: accent2; mso-background-themetint: 51" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #403152; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128" lang="AR-SA">دروس عمومی مشترک</span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA">قرآن و تعلیمات دینی </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="FA">۳</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"> دین و زندگی</span></b><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/dini-goran920602.pdf"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"><span style="COLOR: blue">(شیعیان)</span></span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA"></span></b></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA">قرآن و تعلیمات دینی </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="FA">۳</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"> دین و زندگی</span></b><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/dini-sonat920602.pdf"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"><span style="COLOR: blue">(اهل سنت)</span></span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA"></span></b></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA">تعلیمات دینی </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="FA">۳</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"> دین و زندگی</span></b><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/dini-aramaneh920602.pdf"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"><span style="COLOR: blue">(ارامنه)</span></span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA"></span></b></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA">تعلیمات دینی </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="FA">۳</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"> دین و زندگی</span></b><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/dini-zartoshtit920602.pdf"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"><span style="COLOR: blue">(اقلیت زرتشتی)</span></span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA"></span></b></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/dini920602.pdf"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA">تعلیمات دینی </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="FA">۳</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"> دین و زندگی</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"><span style="COLOR: blue">(اقلیت كلیمی)</span></span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA"></span></b></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA">تعلیمات دینی </span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="FA">۳</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"> دین و زندگی</span></b><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/dini-ashori920602.pdf"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"><span style="COLOR: blue">(اقلیت آشوری)</span></span></b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/aghayed920602.pdf">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عقاید اسلامی</a></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><b><span style="COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: AR-SA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139206/920610n2.pdf">زبان آلمانی</a></span></b><b><span style="COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: AR-SA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA">(</span></b><b><span style="COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt">۳)</span></b></span><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA"></span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><b><span style="COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: AR-SA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139206/920610n1.pdf">زبان فرانسه </a></span></b><b><span style="COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: AR-SA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA">(</span></b><b><span style="COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt">۳)</span></b></span><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA"></span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139206/920610n3.pdf">زبان انگلیسی</a></span></b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><b><span style="COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-bidi-language: AR-SA; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang="AR-SA">(</span></b><b><span style="COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt">۳)</span></b></span></p></font> text/html 2013-08-25T15:03:08+01:00 mehre9.mihanblog.com علی نمونه سوال نیمسال دوم 90-91 پیام نور http://mehre9.mihanblog.com/post/1161 <p style="text-align: center; " dir="rtl"><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/7454739137/part_1.exe.html" rel="external nofollow" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7454739137/part_1.exe.html">دانلود قسمت اول نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91</a></strong></p><p style="text-align: center; " dir="rtl"><strong><a href="http://s3.picofile.com/file/7454743117/part_2.exe.html" rel="external nofollow" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7454743117/part_2.exe.html">دانلود قسمت دوم نمونه سوالات </a></strong><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/7454739137/part_1.exe.html" rel="external nofollow" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7454739137/part_1.exe.html">نیمسال دوم 90-91</a></strong></p><p style="text-align: center; " dir="rtl"><strong><a href="http://s3.picofile.com/file/7454760214/part_3.exe.html" rel="external nofollow" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7454760214/part_3.exe.html">دانلود قسمت سوم نمونه سوالات </a></strong><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/7454739137/part_1.exe.html" rel="external nofollow" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7454739137/part_1.exe.html">نیمسال دوم 90-91 </a></strong></p><p style="text-align: center; " dir="rtl"><strong><a href="http://s3.picofile.com/file/7454767204/part_4.exe.html" rel="external nofollow" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7454767204/part_4.exe.html">دانلود قسمت چهارم نمونه سوالات </a></strong><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/7454739137/part_1.exe.html" rel="external nofollow" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7454739137/part_1.exe.html">نیمسال دوم 90-91</a></strong></p><p style="text-align: center; "><strong><br> </strong></p><p style="text-align: center; " align="center"><a href="http://pnu20.com/Files/soalat/soal+pasokh/30%20reshteh/faragir--30%20dey.exe" rel="external nofollow" data-mce-href="http://pnu20.com/Files/soalat/soal+pasokh/30%20reshteh/faragir--30%20dey.exe"><strong>&nbsp; دانلود آزمون های فراگیر کارشناسی ۳۰ دی ماه ۹۰(همه آزمون ها</strong><strong>)</strong></a></p><p align="center"><a href="http://pnu20.com/Files/soalat/soal+pasokh/30%20reshteh/faragir--arshad--30%20day.exe" rel="external nofollow" data-mce-href="http://pnu20.com/Files/soalat/soal+pasokh/30%20reshteh/faragir--arshad--30%20day.exe">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود آزمون های فراگیر ارشد ۳۰ دی ماه سال ۹۰ (همه آزمون ها)</a></p><p><a href="http://pnu20.com/Files/soalat/soal+pasokh/30%20reshteh/faragir--arshad--30%20day.exe" rel="external nofollow" data-mce-href="http://pnu20.com/Files/soalat/soal+pasokh/30%20reshteh/faragir--arshad--30%20day.exe"> </a></p><p class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 0, 0); "><a href="http://www.mediafire.com/?ibez8ohbbzc3lq9"><strong><span dir="rtl" lang="FA">نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت اول</span></strong></a></p><p class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 0, 0); "><a href="http://www.mediafire.com/?484w04swcyfhzd7"><strong><span dir="rtl" lang="FA">نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت دوم</span></strong></a></p><p class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 0, 0); "><a href="http://www.mediafire.com/?dbyfrpkvr1147m5"><strong><span dir="rtl" lang="FA">نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت سوم</span></strong></a></p><p class=" " style="text-align: center; "><a href="http://www.mediafire.com/?h4hvjpavwtvoh8v"><span dir="rtl" lang="FA">********************************************************************</span></a></p> <p class=" " style="text-align: center; "><a href="http://www.mediafire.com/?h4hvjpavwtvoh8v"><strong><span dir="rtl" lang="FA">نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت اول</span></strong></a></p> <p class=" " style="text-align: center; "><a href="http://www.mediafire.com/?becjyjr58ae20bq"><strong><span dir="rtl" lang="FA">نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت دوم</span></strong></a></p> <p class=" " style="text-align: center; "><a href="http://www.mediafire.com/?ya7m15g09qva8x0"><strong><span dir="rtl" lang="FA">نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت سوم</span></strong></a></p> <p><br></p> text/html 2013-08-25T15:00:23+01:00 mehre9.mihanblog.com علی نمونه سوال نیمسال اول 91-92 پیام نور http://mehre9.mihanblog.com/post/1160 <p dir="rtl"><strong><br></strong></p><p style="text-align: right; " dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468446555/OMOMI.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468446555/OMOMI.exe.html">نمونه سوالات&nbsp; دروس عمومی&nbsp;&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468435692/IT_COMPUTER_OLOM.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468435692/IT_COMPUTER_OLOM.exe.html">نمونه سوالات&nbsp; رشته &nbsp;مهندسی کامپیوتر&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468435692/IT_COMPUTER_OLOM.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468435692/IT_COMPUTER_OLOM.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468432682/HOGHOGH.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468432682/HOGHOGH.exe.html">نمونه سوالات&nbsp; رشته حقوق&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468459351/HESABADARI.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468459351/HESABADARI.exe.html">نمونه سوالات&nbsp; رشته حسابداری&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468442789/MO_SANATI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468442789/MO_SANATI.exe.html">نمونه سوالات&nbsp; رشته مدیریت صنعتی&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468442040/MO_DOLATI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468442040/MO_DOLATI.exe.html">نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468440963/MO_BAZARGANI.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468440963/MO_BAZARGANI.exe.html">نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468457525/EGHTESAD.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468457525/EGHTESAD.exe.html">نمونه سوالات رشته اقتصاد پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468452040/TARIKH.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468452040/TARIKH.exe.html">نمونه سوالات رشته تاریخ پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468451826/TARBIAT_BADANI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468451826/TARBIAT_BADANI.exe.html">نمونه سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468449993/SANAYE_DASTI_HONAR.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468449993/SANAYE_DASTI_HONAR.exe.html">نمونه سوالات رشته طراحی پارچه و هنر&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468449993/SANAYE_DASTI_HONAR.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468449993/SANAYE_DASTI_HONAR.exe.html">نمونه سوالات رشته صنایع دستی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468428274/FIZIK.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468428274/FIZIK.exe.html">نمونه سوالات رشته فیزیک پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468441498/KETABDARI.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468441498/KETABDARI.exe.html">نمونه سوالات رشته کتابداری پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468452682/ZABAN.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468452682/ZABAN.exe.html">نمونه سوالات رشته مترجمی زبان پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468427953/FARSI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468427953/FARSI.exe.html">نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468435692/IT_COMPUTER_OLOM.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468435692/IT_COMPUTER_OLOM.exe.html">نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468450321/SANAYE_PROJE.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468450321/SANAYE_PROJE.exe.html">نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468450321/SANAYE_PROJE.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468450321/SANAYE_PROJE.exe.html">نمونه سوالات رشته مهندسی اجرایی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468450321/SANAYE_PROJE.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468450321/SANAYE_PROJE.exe.html">نمونه سوالات&nbsp; رشته مهندسی صنایع&nbsp;&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html">نمونه سوالات رشته مهندسی علوم دامی&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468453117/ZIST.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468453117/ZIST.exe.html">نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html">نمونه سوالات رشته&nbsp; مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html">نمونه سوالات رشته&nbsp; مهندسی اقتصاد کشاورزی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html">نمونه سوالات رشته&nbsp; مهندسی آب و خاک پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html">نمونه سوالات رشته&nbsp; مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html">نمونه سوالات رشته&nbsp; مهندسی تولیدات دامی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html">نمونه سوالات رشته&nbsp; مهندسی علوم کشاورزِی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html">نمونه سوالات رشته&nbsp; مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468439779/KESHAVARZI.exe.html">نمونه سوالات رشته&nbsp; مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468451070/SHIME.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468451070/SHIME.exe.html">نمونه سوالات رشته شیمی&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468447739/RAVAN_SHENASI.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468447739/RAVAN_SHENASI.exe.html">نمونه سوالات&nbsp; رشته روانشناسی&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468449137/RIAZI_amar.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468449137/RIAZI_amar.exe.html">نمونه سوالات&nbsp; رشته آمار و ریاضی&nbsp;&nbsp; پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html">نمونه سوالات رشته الهیات گرایش ادیان و عرفان پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html">نمونه سوالات رشته الهیات گرایش آموزش دینی و عربی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html">نمونه سوالات رشته الهیات گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html">نمونه سوالات رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html">نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html">نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html" data-mce-href="http://s3.picofile.com/file/7468427204/ELAHIAT.exe.html">نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش امور تربیتی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468445913/OLOM_TARBIATI.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468443973/OLOM_EJTEMAIE.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468443973/OLOM_EJTEMAIE.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468443973/OLOM_EJTEMAIE.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468443973/OLOM_EJTEMAIE.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468443973/OLOM_EJTEMAIE.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468443973/OLOM_EJTEMAIE.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468443973/OLOM_EJTEMAIE.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468443973/OLOM_EJTEMAIE.exe.html">نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468437632/JOGHRAFIA.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468437632/JOGHRAFIA.exe.html">نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش جغرافیای انسانی و طبیعی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468437632/JOGHRAFIA.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468437632/JOGHRAFIA.exe.html">نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468437632/JOGHRAFIA.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468437632/JOGHRAFIA.exe.html">نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468437632/JOGHRAFIA.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468437632/JOGHRAFIA.exe.html">نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی پیام نور,</a></p><p dir="rtl"><a href="http://s1.picofile.com/file/7468437632/JOGHRAFIA.exe.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7468437632/JOGHRAFIA.exe.html">نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش آب و هوا شناسی پیام نور,</a></p> text/html 2013-08-17T16:36:52+01:00 mehre9.mihanblog.com علی نمونه سوال آمار توصیفی نیمسال دوم 92-91 http://mehre9.mihanblog.com/post/1159 <div align="center"><b>نمونه سوال آمار توصیفی نیمسال دوم 92-91 پیام نور رشته علوم تربیتی<br><br></b><font size="5"><a href="http://shadcomi.persiangig.com/document/_1117004_1211012_1211292_1211372_1.pdf" target="_blank" title="">دانلود</a></font><br></div> text/html 2013-07-28T07:33:37+01:00 mehre9.mihanblog.com علی نمونه سوال نوبت دوم عربی سوم دبیرستان خرداد ۹۲ اختصاصی http://mehre9.mihanblog.com/post/1158 <p>نمونه سوالات عربی ۳ اختصاصی ( تخصصی) سال سوم دبیرستان رشته ی علوم انسانی و معارف اسلامی نوبت دوم خرداد ۹۲ به صورت تشریحی به همراه راهنمای تصحیح به صورت pdf و سراسری را برای شما آماده کرده ایم .</p> <p>دانلود :<a title="نمونه سوال نوبت دوم عربی سوم دبیرستان خرداد 92 اختصاصی" href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139203nzari/n920318arabiadab.pdf" target="_blank"> لینک مستقیم </a>|<a title="نمونه سوال نوبت دوم عربی سوم دبیرستان خرداد 92 اختصاصی" href="http://www.mediafire.com/?aj5xu3ae1t73ihv" target="_blank"> لینک کمکی&nbsp;</a></p> text/html 2013-07-17T15:27:37+01:00 mehre9.mihanblog.com علی فروشگاه خرید شارژ ایرانسل،همراه،اول،تالیا و رایتل http://mehre9.mihanblog.com/post/1157 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong><a href="http://www.zar.1000charge.com/"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;">فروشگاه خرید شارژ ایرانسل،همراه،اول،تالیا و رایتل</span></a><br><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">همراه با تخفیف در خرید</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><br><a href="http://www.zar.1000charge.com/">http://www.zar.1000charge.com</a></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><br>فروشگاه زرشارژ(زردین شارژ)برای همه ایرانیان</span></strong></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <div dir="rtl" align="center"> <table class="MsoTableGrid" style="width: 10.0cm; background: #92D050; border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: yellow; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">نام کارت</span></strong><strong></strong></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: yellow; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">قیمت فروش</span></strong><strong></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">1000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - همراه اول</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">9900</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA"> ریال</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 2; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">2000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - همراه اول</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">19800</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 3; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">5000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - همراه اول</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">49500</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 4; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">10000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - همراه اول</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">99000</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 5; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">20000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - همراه اول</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">198000</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 6; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">5000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - ایرانسل</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">49500</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 7; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">1000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - ایرانسل</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">9900</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 8; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">2000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - ایرانسل</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">19800</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 9; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">10000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - ایرانسل</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">99000</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 10; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">20000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - ایرانسل</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">198000</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 11; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">2000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - تالیا</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">19800</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 12; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">5000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - تالیا</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">49500</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 13; mso-yfti-lastrow: yes; height: 1.0cm;"> <td style="width: 5.0cm; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">10000 </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">تومانی - تالیا</span></p> </td> <td style="width: 5.0cm; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; background: #F79646; mso-background-themecolor: accent6; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 1.0cm;" width="189"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" dir="LTR">99000</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <span lang="FA">ریال</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><span dir="LTR">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span lang="FA">قیمتها به ریال</span> می باشد</span></p> </div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2013-05-30T12:30:39+01:00 mehre9.mihanblog.com علی دانلود سئوالات امتحان نهایی خرداد 91 به همراه پاسخ تشریحی http://mehre9.mihanblog.com/post/1156 <b><font face="Arial" size="3">دانلود سئوالات امتحان نهایی خرداد 91 به همراه پاسخ تشریحی<br></font></b><div align="center"><div style="text-align: center"><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><a href="http://emtehan.roshd.ir/" target="_blank">لینک به سایت رشد&nbsp; جهت دسترسی به آرشیو&nbsp;سئوالات امتحانات نهایی</a></span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="color: rgb(255,255,255)">.</span></div> <div style="text-align: center"><span style="color: rgb(255,255,255)">.</span></div> <div style="text-align: center"><span style="color: rgb(255,255,255)">.</span></div> <div style="text-align: center"><span style="color: rgb(255,255,255)">.</span></div> <div style="text-align: center"><span style="color: rgb(255,255,255)">.</span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,0,0)">دانلود سئوالات&nbsp; و پاسخ امتحانات نهایی خرداد91 از سایت دبیرستان</span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,0,0)">.</span></span></div> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large">سئوالات و پاسخ تشریحی آنها را پس از برگزاری امتحانات دریافت کنید</span></div> <div style="text-align: center">.</div> <span style="font-size: small"> <div align="right"> <table style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 198.55pt; padding-right: 5.4pt; background: #d99594; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" colspan="2" width="265"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #365f91"><font size="5">دروس نهایی سال سوم</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 198.55pt; padding-right: 5.4pt; background: #d99594; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" colspan="2" width="265"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #365f91"><font size="5">دانلود </font></span></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">دین و زندگی 3</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/dini3%282%29.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(0,204,255)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><span style="font-family: 'B Titr'"><font size="5">سئوال</font></span></span></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/p-dini3.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="color: rgb(51,153,102)"><span style="font-family: 'B Titr'"><font size="5">پاسخنامه</font></span></span></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">ادبیات فارسی3</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/adabiat3_r_t_pdf.pdf"><span style="background-color: rgb(0, 204, 255);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 80, 77);">سئوال</span></font></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/p%20adabiat3_r_t_pdf.pdf"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31, 73, 125);">پاسخنامه</span></font></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">زبان فارسی3</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/zabanfarsi3.pdf"><span style="background-color: rgb(0, 204, 255);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 80, 77);">سئوال</span></font></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/pzabanfarsi3.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31, 73, 125);">پاسخنامه</span></font></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">عربی3</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/arabi3_r_t_pdf.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(0, 204, 255);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 80, 77);">سئوال</span></font></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/p%20arabi3_r_t_pdf.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31, 73, 125);">پاسخنامه</span></font></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">شیمی3</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/shimi3%282%29.pdf"><span style="background-color: rgb(0, 204, 255);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 80, 77);">سئوال</span></font></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/p%20shimi.pdf"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31, 73, 125);">پاسخنامه</span></font></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">فیزیک 3</font></span>&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: large">ریاضی</span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/phizik%20%203-%20%20riazi.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(0,204,255)"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192,80,77)">سئوال</span></font></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/pasokh%20phizik3%20riazi_.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)">پاسخنامه</span></font></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">ریاضی3</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/riazi3%20-t%282%29.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(0,204,255)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'">سئوال</span></font></span></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/p-riazi3%281%29.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="color: rgb(51,153,102)"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'">پاسخنامه</span></font></span></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">حسابان</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/hesaban.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(0, 204, 255);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 80, 77);">سئوال</span></font></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/p%20hesaban.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31, 73, 125);">پاسخنامه</span></font></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">زیست شناسی2</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/zist2%281%29.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(0, 204, 255);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 80, 77);">سئوال</span></font></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/p%20zist2.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31, 73, 125);">پاسخنامه</span></font></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">زبان انگلیسی3</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/englisi3.pdf" target="_blank"><span style="background-color: #33cccc">سئوال</span></a></span></font></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/penglisi3%281%29.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31, 73, 125);">پاسخنامه</span></font></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">جبر و احتمال</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/jabr.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(0,204,255)"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192,80,77)">سئوال</span></font></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/p-jabr.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)">پاسخنامه</span></font></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">هندسه2</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/hendese2.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(153,204,255)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'">سئوال</span></font></span></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/p%20hendese2%281%29.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="color: rgb(51,153,102)"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'">پاسخنامه</span></font></span></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #c0504d"><font size="5">زمین شناسی</font></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/zamin%20shenasi.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(0,204,255)"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192,80,77)">سئوال</span></font></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" valign="top" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/p-%20zamin%20shenasi.pdf" target="_blank"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><font size="5"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)">پاسخنامه</span></font></span></a></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: x-large">فیزیک 3 تجربی</span><span style="font-size: large"> <br> </span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/phizik3%20tajrobi.pdf" target="_top"><span style="background-color: rgb(0,204,255)"><span style="font-size: x-large">سئوال </span></span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-size: x-large"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/pasokh%20phizik3%20tajrobi_pdf.pdf" target="_blank">پاسخنامه </a></span></span><span style="font-size: x-large"><br> </span></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 97.35pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="130"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 101.2pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="135"> <div style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></div></span></div> text/html 2013-05-30T12:26:52+01:00 mehre9.mihanblog.com علی نمونه سئوالات خرداد 91 پایه دوم دبیرستان http://mehre9.mihanblog.com/post/1155 <br><div align="center"><table height="633" width="681" border="0" cellpadding="2"><tbody><tr><td align="center">نمونه سئوالات خرداد 91 پایه دوم دبیرستان<br></td> </tr> <tr> <td> <table style="text-align:right;width:100%"><tbody><tr><td dir="rtl" align="justify"><div> <div align="right"> <div align="right"> <table dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 198.55pt; padding-right: 5.4pt; background: #d99594; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="265"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #365f91"><font size="5">پایه دوم</font></span></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)"><font size="5">دین و زندگی 2</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/dini2%284%29.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31, 73, 125);"><font size="5">ادبیات فارسی2</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/adabiat%20farsi2%281%29.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: #ffff00"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #1f497d"><font size="5">زبان فارسی2</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/zaban%20farsi2%284%29.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31, 73, 125);"><font size="5">عربی2</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/arabi2-1.jpg" target="_blank"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="30" width="30" align="absMiddle"></a><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/arabi2-2.jpg" target="_blank"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="30" width="30" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)"><font size="5">شیمی2</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/____2%20____%20_____%20_____doc.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31, 73, 125);"><font size="5">فیزیک2</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/phizik2%282%29.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)"><font size="5">ریاضی2</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/riazi2%286%29.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)"><font size="5">هندسه1</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/hendese1%284%29.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)"><font size="5">آمار</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/amar_0001%281%29.jpg"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)"><font size="5">جغرافی</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/goghraphi.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)"><font size="5">زیست1</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/zist1%281%29.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(31,73,125)"><font size="5">زبان انگلیسی2</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/zaban2_am.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 132pt; padding-right: 5.4pt; background: #c2d69b; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="176"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-size: large">آمادگی دفاعی </span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 66.55pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="89"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/defaee.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div></td></tr></tbody></table></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td></tr></tbody></table></div> text/html 2013-05-30T12:24:46+01:00 mehre9.mihanblog.com علی نمونه سئوالات خرداد 91 پایه اول دبیرستان http://mehre9.mihanblog.com/post/1154 <b><font face="Arial" size="3">نمونه سئوالات خرداد 91</font></b><br><div align="center"><table dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 198.55pt; padding-right: 5.4pt; background: #d99594; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="265"><div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-family: 'B Titr'; color: #365f91"><font size="5">پایه اول</font></span></div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192,80,77)"><font size="5">دین و زندگی 1</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/dini1%282%29.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 80, 77);"><font size="5">ادبیات فارسی1</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/adabiat1%283%29.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192,80,77)"><font size="5">زبان فارسی1</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/zabanfarsi1.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 80, 77);"><font size="5">عربی1</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"><a href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/arabi1%282%29.pdf" target="_blank"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192,80,77)"><font size="5">شیمی1</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: right; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: rgb(240,240,240); border-right: rgb(240,240,240); padding-top: 0cm" width="90"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/shimi1.jpg"><img alt="" style="width: 31px; height: 31px" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" align="absMiddle"></a> <a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/shimi2.jpg"><img alt="" style="width: 31px; height: 31px" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 80, 77);"><font size="5">فیزیک1</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/phizik1.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 80, 77);"><font size="5">ریاضی1</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/riazi1%284%29.rar"><img alt="" style="width: 33px; height: 34px;" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192,80,77)"><font size="5">مطالعات</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/motalleat.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192,80,77)"><font size="5">علوم زیست</font></span></span></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/zist.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="background-color: rgb(255,255,0)"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192,80,77)"><font size="5">زبان انگلیسی1</font></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center">و پاسخنامه</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; text-align: center; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/englisi1.pdf"><img alt="" src="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/Untitled-1%284%29.jpg" height="40" width="40" align="absMiddle"></a></td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center">&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center">&nbsp;</div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/tarikh%281%29.pdf"><span style="font-size: large">تاریخ معاصر</span></a>&nbsp;</div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center">&nbsp;</div> </td> </tr> <tr style="height: 1cm"> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 131.25pt; padding-right: 5.4pt; background: #dbe5f1; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm" width="175"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center">&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.am2.khschool.ir/Files/Archive/50139602/amar%284%29.pdf"><span style="font-size: large">آمار سوم تجربی</span></a></div> </td> <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 67.3pt; padding-right: 5.4pt; background: white; height: 1cm; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0cm" width="90"> <div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal" align="center">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table>&nbsp; <br></div> text/html 2013-04-18T11:19:57+01:00 mehre9.mihanblog.com علی دانلود سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری رشته های ریاضی فیزیک و تجربی و انسانی خرداد ۹۰ http://mehre9.mihanblog.com/post/1153 <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری رشته های ریاضی فیزیک و تجربی و انسانی خرداد ۹۰</span></span></p> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">----------------------------------------------</span></strong></span></p> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><strong><font color="#ff0000">دروس عمومی مشترک</font></strong></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900301_1.pdf">قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان)</a></span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900301_2.pdf">قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)</a></span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900301_5.pdf">تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)</a></span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900301_3.pdf">تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)</a></span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900301_4.pdf">تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)</a></span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900301_6.pdf">تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)</a></span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003010_1.pdf">زبان آلمانی(3)</a></span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003010_2.pdf">زبان فرانسه (3)</a></span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003010_3.pdf">زبان انگلیسی(3)</a></span></span></span></p> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">----------------------------------------------</span></strong></span></p> <p dir="rtl"> &nbsp;</p> <table dir="rtl" style="width: 401px; height: 603px" width="401" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr class="td-odd"> <td rowspan="2" width="100"> <p dir="rtl"> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ساعت امتحان</span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">رشته تحصیلی</span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">روز و تاریخ امتحان</span></span></span></p> </td> <td colspan="4" width="491"> <p dir="rtl" style="text-align: center;"> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">8 صبح</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="123"> <p dir="rtl"> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>ریاضی فیزیک</strong></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl"> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>علوم تجربی</strong></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl"> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>ادبِیات وعلوم انسانی</strong></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl"> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>علوم و </strong></span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>معارف اسلامی</strong></span></span></span></p> </td> </tr> <tr class="td-odd"> <td width="100"> <p dir="rtl"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">یکشنبه</span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">1/3/90</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">قرآن و تعلیمات دینی (۳)</span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دین و زندگی</span></span></span></p> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">قبل ازجدول</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">قرآن و تعلیمات دینی(۳)</span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دین و زندگی</span></span></span></p> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">قبل ازجدول</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">قرآن و تعلیمات دینی (۳)</span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دین و زندگی</span></span></span></p> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">قبل ازجدول</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900301_7.pdf">اصول عقاید(۲)</a></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100"> <p dir="rtl"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">سه شنبه</span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">3/3/90</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900303_1.pdf">هندسه(۲)</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900303_2.pdf">ریاضی</a></span></span></span><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900303_2.pdf"><span style="color:#006400;">(</span></a></span><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900303_2.pdf"><span style="color:#006400;">3</span></a></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900303_3.pdf">ریاضی</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900303_3.pdf">ریاضی</a></span></span></span></p> </td> </tr> <tr class="td-odd"> <td width="100"> <p dir="rtl"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">پنجشنبه</span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">5/3/90</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900305_1.pdf">ادبیات فارسی(3)</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900305_1.pdf">ادبیات فارسی(3)</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900305_2.pdf">ادبیات فارسی تخصصی</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/900305_2.pdf">ادبیات فارسی تخصصی</a></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100"> <p dir="rtl"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">یکشنبه</span></span></span></p> <p dir="rtl"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">8/3/90</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N900308_1.pdf">حسابان</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N900308_2.pdf">زیست شناسی (2)</a></span></span></span></p> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N900308_2.pdf">و ازمایشگاه</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N900308_3.pdf">فلسفه و منطق</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N900308_3.pdf">فلسفه و منطق</a></span></span></span></p> </td> </tr> <tr class="td-odd"> <td width="100"> <p dir="rtl"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">پنجشنبه</span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">12/3/90</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003012_1.pdf">جبر و احتمال</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003012_2.pdf">زمین شناسی</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003012_3.pdf">جغرافیا (2)</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003012_4.pdf">اخلاق(2)</a></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دوشنبه</span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">16/3/90</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003016_1.pdf">فیزیک(۳)وآزمایشگاه</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003016_22.pdf">فیزیک (۳)وآزمایشگاه</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003016_3.pdf">تاریخ ایران‌وجهان (2)</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003016_4.pdf">تاریخ اسلام(2)</a></span></span></span></p> </td> </tr> <tr class="td-odd"> <td width="100"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">چهارشنبه</span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">18/3/90</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003018_2.pdf">عربی(3)</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003018_2.pdf">عربی(3)</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003018_3.pdf">عربی(3)</a></span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">(ویژه ادبیات و علوم انسانی)</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003018_4.pdf">عربی(3)</a></span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">(ویژه علوم و معارف اسلامی)</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">شنبه</span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">21/3/90</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003021_1.pdf">شیمی(۳)وآزمایشگاه</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003021_1.pdf">شیمی(۳)وآزمایشگاه</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003021_2.pdf">آرایه‌های ادبی</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003021_3.pdf">تفسیر و</a></span></span></span></p> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003021_3.pdf">علوم قرآنی (2)</a></span></span></span></p> </td> </tr> <tr class="td-odd"> <td width="100"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دوشنبه</span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">23/3/90</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003023_1.pdf">زبان فارسی(3)</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003023_1.pdf">زبان فارسی(3)</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003023_2.pdf">زبان فارسی تخصصی</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003023_2.pdf">زبان فارسی تخصصی</a></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">چهارشنبه</span></span></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">25/3/90</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ــ</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ــ</span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003024_1.pdf">جامعه شناسی (2)</a></span></span></span></p> </td> <td width="123"> <p dir="ltr" align="center"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003nazari/N9003024_1.pdf">جامعه شناسی (2)</a></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p dir="rtl" align="center">&nbsp; <br></p> text/html 2013-03-25T08:10:39+01:00 mehre9.mihanblog.com علی برنامه مطالعاتی مهندس راحتی در ایام عید http://mehre9.mihanblog.com/post/1152 <div align="center"><font size="3"><b>&nbsp;برنامه مطالعاتی مهندس راحتی در ایام عید</b></font></div> <br><p style="text-align: center"> <img alt="برنامه مطالعاتی مهندس راحتی برای ایام نوروز92- برنامه مطالعاتی برای کنکوری ها در نوروز 92" src="http://software.rasekhoon.net/files/Forums/Konkur/Noruz92-1/1.jpg" style="width: 600px; height: 185px;" title="برنامه مطالعاتی مهندس راحتی برای ایام نوروز92- برنامه مطالعاتی برای کنکوری ها در نوروز 92"></p> <p style="text-align: center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center"> <a href="http://software.rasekhoon.net/files/Forums/Konkur/Noruz92-1/PishTajrebi.pdf"><img alt="برنامه مطالعاتی مهندس راحتی برای ایام نوروز92- برنامه مطالعاتی برای کنکوری ها در نوروز 92-پیش دانشگاهی تجربی" src="http://software.rasekhoon.net/files/Forums/Konkur/Noruz92-1/2.jpg" style="width: 589px; height: 91px;" title="برنامه مطالعاتی مهندس راحتی برای ایام نوروز92- برنامه مطالعاتی برای کنکوری ها در نوروز 92-پیش دانشگاهی تجربی"></a></p> <p style="text-align: center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center"> <a href="http://software.rasekhoon.net/files/Forums/Konkur/Noruz92-1/PishRiyazi.pdf"><img alt="برنامه مطالعاتی مهندس راحتی برای ایام نوروز92- برنامه مطالعاتی برای کنکوری ها در نوروز 92-پیش دانشگاهی ریاضی" src="http://software.rasekhoon.net/files/Forums/Konkur/Noruz92-1/3.jpg" title="برنامه مطالعاتی مهندس راحتی برای ایام نوروز92- برنامه مطالعاتی برای کنکوری ها در نوروز 92-پیش دانشگاهی ریاضی"></a></p> <p style="text-align: center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center"> <a href="http://software.rasekhoon.net/files/Forums/Konkur/Noruz92-1/PishEnsani.pdf"><img alt="برنامه مطالعاتی مهندس راحتی برای ایام نوروز92- برنامه مطالعاتی برای کنکوری ها در نوروز 92-پیش دانشگاهی انسانی" src="http://software.rasekhoon.net/files/Forums/Konkur/Noruz92-1/4.jpg" title="برنامه مطالعاتی مهندس راحتی برای ایام نوروز92- برنامه مطالعاتی برای کنکوری ها در نوروز 92-پیش دانشگاهی انسانی"></a></p> <p style="text-align: center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center"> <a href="http://software.rasekhoon.net/files/Forums/Konkur/Noruz92-1/3tajrebi.pdf"><img alt="برنامه مطالعاتی مهندس راحتی برای ایام نوروز92- برنامه مطالعاتی برای کنکوری ها در نوروز 92-سوم تجربی" src="http://software.rasekhoon.net/files/Forums/Konkur/Noruz92-1/5.jpg" style="width: 589px; height: 91px;" title="برنامه مطالعاتی مهندس راحتی برای ایام نوروز92- برنامه مطالعاتی برای کنکوری ها در نوروز 92-سوم تجربی"></a></p> <p style="text-align: center">&nbsp; <br></p> text/html 2013-01-09T15:09:40+01:00 mehre9.mihanblog.com علی آزمون ریاضی چهارم ابتدایی http://mehre9.mihanblog.com/post/1151 <p dir="rtl"><b>1۳</b><b>- محصول پسته ی امسال یک باغدار </b><b>745 کیلوگرم است. اگر محصول امسال او 5 برابر محصول سال گذشته ی او باشد. حساب کنید محصول سال گذشته ی او چند کیلوگرم بوده است؟</b></p> <p dir="rtl"><b>&nbsp;</b></p> <p dir="rtl"><b>1۴- میثم 12 عدد نان لواش خرید دانه ای 125 تومان و 980 تومان از پولش باقی ماند. حساب کنید میثم چند تومان پول داشته است؟</b></p> <p dir="rtl"><b>&nbsp;</b></p> <p dir="rtl"><b>1۵- &nbsp;در یک کارخانه ی بستنی سازی 4968 بستنی را در 24 جعبه بسته بندی کردند. حساب کنید در هر جعبه چند بستـنی گذاشتند؟</b></p> <p dir="rtl"><b>&nbsp;</b></p> <p dir="rtl"><b>1۶- مجموع پول علی و امیر و رضا 2700 تومان است. علی 597 تومان دارد و رضا 3 برابر علی پول دارد. پول امیر را حساب کنید.</b></p>